חברי המועצה

נציגי הממשלה:

1. מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה, ושר ההסברה, יו"ר המועצה
2. מר נפתלי בנט, שר החינוך 
3. גב' מירי רגב, שרת התרבות והספורט ויו"ר הוועד לסמלים וטקסים
4. מר אופיר אקוניס, שר המדע והטכנולוגיה 
5. ד"ר יעקב לזוביק, גנז המדינה

אישי ציבור : 

1. עו"ד יוסף צ'חנובר – יו"ר ועדת היגוי
2. מר רון לובש
3. מר יהורם גאון
4. מר דוד קוליץ
5. גב' גילה אלמגור
6. גב' נירה פרידמן
7. עו"ד לילי ויינשטיין
8. עו"ד אורית רשפי
9. דר' עפרה גרייצר
10. דר' לאה נס
11. גב' ציפי נגל אדלשטיין
12. גב' דבורה גנני
13. מר אביגדור קהלני

מוזמני קבע נוספים:

- מזכיר הממשלה
- המנהל הכללי של לשכת נשיא המדינה
- יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
- יו"ר ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים
- מנהלת מרכז ההסברה, משרד ההסברה והתפוצות
- מנהל מינהל התרבות, משרד התרבות והספורט
- ראש הטקס, משרד החוץ
- היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה
- נציג אגף התקציבים, משרד האוצר