דבר ראש הממשלה לאתר החדש של המועצה הציבורית להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה:

אתר זה מספר את סיפורה של מדינת ישראל דרך סיפור חייהם של מנהיגי ישראל שעמדו בראש המדינה ב-60 שנותיה הראשונות.

נשיאי ישראל: חיים וייצמן, יצחק בן צבי, זלמן שזר, אפרים קציר, חיים הרצוג, ועזר ויצמן.

ראשי הממשלה: דוד בן גוריון, משה שרת, לוי אשכול, גולדה מאיר, מנחם בגין, יצחק רבין, יצחק שמיר ואריאל שרון.

אנשים אלה עיצבו בדרכם, בסגנונם, ועל פי השקפת עולמם את אופייה של מדינת ישראל. ההיכרות עם תולדות חייהם ועם דמותם, פועלם ומורשתם, תסייע להבין טוב יותר את המדינה שבה אנו חיים ואת הזכות והחובה המוטלת עלינו לבנות אותה ולשמור עליה.

תקומתה של מדינת ישראל היא פלא שאין דומה לו בתולדות העמים. אין עוד עם בעולם ששרד ושמר על זהותו במאה גלויות במשך אלפי שנים, חזר למולדתו, ובנה מתוך השממה והחורבות מדינה מודרנית ומשגשגת עם חברה חופשית, דמוקרטיה תוססת וכלכלה חזקה.
אני מברך את אגף מורשת והנצחה במשרד ראש הממשלה על תרומתו לקידום וחשיפת ההיסטוריה של מדינת ישראל, ועל היוזמה החשובה להנחלת מורשת מנהיגי העבר של המדינה.

בנימין נתניהו
ראש הממשלה