"ממנהיגי העבר לדור העתיד"
 

ממנהיגי העבר לדור העתיד 2018 – חידון גדולי האומה המיועד לתלמידי חטיבות הביניים בכל רחבי הארץ:

https://chamizer.co.il/gdolim/

 
בחודשים ניסן - אייר מדינת ישראל מציינת אירועים שונים בהיסטוריה הארוכה של תקומתה, וזו הזדמנות מצוינת ללמוד ולהכיר את פועלם של מנהיגי המדינה נשיאים וראשי ממשלה שהלכו לעולמם. מנהיגים אלה הובילו את מדינת ישראל והחברה מאז הקמתה וקידמו אותן. סיפוריהם מהווים הזדמנות חשובה להיכרות עם ההיסטוריה הישראלית, ליצירת הזדהות עם מדינת ישראל ולבחינת מושג המנהיגות.
"ממנהיגי העבר לדור העתיד" הינו פרויקט המציע תהליך לימודי וחינוכי המתבסס על סיפורי החיים של נשיאים וראשי ממשלה שהלכו לעולמם ומתמודד עם נושאים המעסיקים את החברה הישראלית היום.ממנהיגי העבר לדור העתיד- הכנות לכנס תשע"בהכנס ממנהיגי העבר לדור העתיד 2012