נאומי ראש הממשלה ונשיא המדינה בטקסי אזכרה ממלכתיים