פרס ראש הממשלה ונשיא המדינה לשנת תשע"ו
"אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב"  (דברי הימים א')

פרס נשיא המדינה ופרס ראש הממשלה לשנת תשע"ו - 2016  
בעבור הנצחת זכרם של:

נשיא המדינה חיים ויצמן ז"ל 
ראש הממשלה אריאל שרון ז"ל


המועצה להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה מזמינה אתכם להגיש מועמדות לפרס כדלהלן:

1. פרס בנושא הקשור להנצחת דמותו או תחום פעולתו של נשיא המדינה חיים ויצמן ז"ל.

2. פרס בנושא הקשור להנצחת דמותו או תחום פעולתו של ראש הממשלה אריאל שרון ז"ל.
הפרסים יוענקו ע"י נשיא המדינה וראש הממשלה בטקס האזכרה הממלכתי המרכזי המשותף להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, ביום ראשון ב' בניסן התשע"ו (01 באפריל 2016).
יוענקו שני פרסים - כל פרס בגובה 30,000 ₪.
ועדת השופטים רשאית לחלק כל פרס בין שני זוכים.

הפרסים יוענקו על עבודות או יצירות בתחום המחקר או האומנות ו/או על פעילות בתחום החינוך, החברה או הכלכלה, הקשורות קשר ישיר והדוק לדמותו, להגותו או לפועלו של אחד מן האישים המונצחים.רשאים להגיש מועמדות לקבלת הפרס:

חוקרים, תלמידים, יוצרים ואישים נוספים שהם אזרחי ישראל בלבד וכן תאגידים הרשומים בישראל.

טפסים להגשת הצעות ודף הנחיות כלליות ניתן לקבל במשרדי המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, אצל שרה לזר בכתובת: משרד ראש הממשלה, רח' קפלן 3, הקריה, ירושלים 9195017, טל': 02-6706112, בטלפון נייד : 0506-205-095 או דרך קישור זה.

באתר ניתן גם לצפות בנוהל פרס ראש הממשלה ונשיא המדינה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, דרך קישור זה.

עבודות וטפסים מלאים יש להגיש או לשלוח בדואר רשום אל משרדי המועצה להנצחה אשר במשרד ראש הממשלה עד יום רביעי, א' אדר א' תשע"ו  ( 10.2.2016).העבודות לא יוחזרו לשולחים, אלא באישור מיוחד של יו"ר ועדת הפרס.

לאחר הטקס יימסרו כל העבודות לגנזך המדינה.

לצפייה בפרסום.