ממנהיגי העבר לדור העתיד 2018

ממנהיגי העבר לדור העתיד 2018 – חידון גדולי האומה המיועד לתלמידי חטיבות הביניים בכל רחבי הארץ

 
https://chamizer.co.il/gdolim/

 

 

המועצה הציבורית להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה קיימה, זו השנה השביעית,

את פרויקט ממנהיגי העבר לדור העתיד באמצעות חידון אינטרנטי של החידונאי דן חמיצר .

לחידון גדולי האומה נחשפו כ 14,000 תלמידי כיתות ז' – ט' מכל רחבי הארץ –  אשר נחשפו לפועלם ולמורשתם

של כל שישה עשר הנשיאים וראשי הממשלות שהלכו לעולמם.

תהליך הלמידה נחתם באירוע הגמר שהתקיים בחלקת גדולי האומה בהר הרצל בהשתתפות כ 1000 תלמידים.

מצ"ב ברכת ראש הממשלה למשתתפי גמר החידון וכן תמונות להתרשמות.

בברכת שנת שבעים מבורכת,

מיטל יונה גרשון
מרכזת בכירה מועצות הנצחה