נשיאים
המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה הוקמה בשנת 1986. השר הממונה על ביצוע החוק הינו ראש הממשלה, המכהן גם כיו"ר המועצה. המועצה משמשת כיחידת קשר עם גופי ההנצחה הציבוריים וכן כמרכז לפניות ציבור בנושא נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה. באתר זה תוכלו להתעדכן גם בתוכניות ובפעילויות המגוונות של המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה.