אודות הפרויקט
המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה הוקמה בשנת 1986 - מכח החוק להנצחת נשיאי ישראל 
וראשי ממשלותיה התשנ"ו 19861 . השר הממונה על ביצוע החוק הינו ראש הממשלה, המכהן גם כיו"ר המועצה. 
בהתאם להוראות החוק, על המועצה לפקח על ביצוען של תוכניות ההנצחה ולדווח עליהן לממשלה. 
המועצה משמשת כיחידת קשר עם גופי ההנצחה הציבוריים וכן כמרכז לפניות ציבור בנושא נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה.
באתר זה תוכלו להתעדכן גם בתוכניות ובפעילויות המגוונות של המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה.